Điện ảnh Việt Nam

Bình chọn DAN Movie & TV Picks đã kết thúc. Hẹn gặp lại bạn trong chương trình công bố kết quả vào lúc 20:30 các ngày:

  • 15/12/2022: Hạng mục Phim Điện Ảnh Việt Nam, Phim Chiếu Rạp
  • 16/12/2022: Hạng mục Phim Truyền Hình Hoa Ngữ, Phim Truyền Hình Hàn Quốc, Phim Ứng Dụng OTT
  • 17/12/2022: Hạng muc Phim Truyền Hình Việt Nam