Truyền hình Hoa Ngữ

Phim yêu thích

Trầm Vụn Hương Phai

Youku

Tinh Hán Xán Lạn

WeTV

Ngự Giao Ký

Youku

Thả Thí Thiên Hạ

WeTV - Netflix

Thương Lan Quyết

iQIYI

Nam chính yêu thích

Vương Hạc Đệ

Thương Lan Quyết

Dương Dương

Thả Thí Thiên Hạ

Ngô Lỗi

Tinh Hán Xán Lạn

Nhậm Gia Luân

Ngự Giao Ký

Thành Nghị

Trầm Vụn Hương Phai

Nữ chính yêu thích

Triệu Lộ Tư

Tinh Hán Xán Lạn

Triệu Lệ Dĩnh

Ai Là Hung Thủ?

Địch Lệ Nhiệt Ba

Ngự Giao Ký

Dương Tử

Trầm Vụn Hương Phai

Ngu Thư Hân

Thương Lan Quyết

Thông tin của bạn

(10 người bình chọn may mắn, sẽ được mời tham dự lễ trao giải tại TP.HCM và Hà Nội. BTC sẽ liên hệ với bạn qua thông tin bạn đã cung cấp)