x

Đăng nhập

Comming soon...

Dominika Paleta

Dominika Paleta: Karem, Vật Chứa Tử Thần là bộ phim tái chế khuôn mẫu cũ kỹ, dựa trên sự kiện có thật tại Mexico nhưng được làm một cách cẩu thả và nhàm chán đến khó tin.