x

Đăng nhập

Comming soon...

Dưới Lòng Đại Dương (A Scene By The Sea)

Dưới Lòng Đại Dương (A Scene By The Sea): Phim ngắn Dưới Lòng Đại Dương (A Scene By The Sea) của đạo diễn trẻ 9x Quản Phương Thanh đã đạt được nhiều giải thưởng ở các liên hoan phim trên thế giới.