x

Đăng nhập

Comming soon...

Fang Dhanantorn Neerasingh

Fang Dhanantorn Neerasingh: Cự Đà Triệu Baht là bộ phim Thái Lan gây thất vọng, ngoại trừ phần kĩ xảo cự đà khổng lồ tạm được thì các yếu tố khác trong phim đều không thuyết phục.