x

Đăng nhập

Comming soon...

Frozen

Frozen: Frozen 2 (Nữ Hoàng Băng Giá 2) đã trải qua một số thay đổi với các nhân vật trong phim, và theo mình thấy sự thay đổi đó đã cứu bộ phim khỏi sai lầm đáng sợ.