x

Đăng nhập

Comming soon...

Hạ Ngọc Lân

Hạ Ngọc Lân: Hạ Ngọc Lân chỉ là một trong số rất nhiều diễn viên "lá xanh" TVB đang phải đối mặt với cuộc sống túng quẫn, bệnh tật và thê lương.