x

Đăng nhập

Comming soon...

Hela

Hela: Tuy rằng kết cục thất bại của Hela đã đánh dấu sự ra đi của cô, nhưng không có nghĩa Marvel không có cách nào làm nhân vật này hồi sinh.