x

Đăng nhập

Comming soon...

Jeff Goldblum

Jeff Goldblum: Là phần kết của loạt phim nên Jurassic World Dominion không tránh khỏi việc có kịch bản đi vào lối mòn. Hình ảnh phải nói là chưa đủ tầm để xem dưới dạng 3D.