x

Đăng nhập

Comming soon...

Jeffrey Donovan

Jeffrey Donovan: Lối kể chuyến phi tuyến tình trải dài xuyên suốt thời lượng phim, đạo diễn Guy Ritche lựa chọn cách sắp xếp quá hoàn hảo cho sự trả thù của Jason Statham.