x

Đăng nhập

Comming soon...

John Wick 3: Parabellum (Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh)

John Wick 3: Parabellum (Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh): Phim Hollywood thường có các cảnh thoạt nhìn bạn sẽ nghĩ phi thực tế nhưng hóa ra lại đúng về mặt khoa học ở đời thực.