x

Đăng nhập

Comming soon...

Jordan Belfi

Jordan Belfi: Kịch bản phim bị đẩy vào lối cũ bởi cách kể chuyện chưa có sự mới mẻ, thậm chí là chắp vá đến mức khó chịu.