x

Đăng nhập

Comming soon...

Kate

Kate: Giống như chất độc trong cơ thể Kate, bộ phim này cũng từ từ giết chết sức chịu đựng của người xem, đến cuối cùng chỉ thấy phí thời gian mà thôi.