x

Đăng nhập

Comming soon...

Kẻ Độc Hành

Kẻ Độc Hành: Kẻ Độc Hành là tiền truyện của Ai Chết Giơ Tay, hé lộ về quá khứ của Tinh Lâm. Mình thấy phim vẫn mang phong cách của Huỳnh Lập nhưng lại thiếu tính bứt phá.