x

Đăng nhập

Comming soon...

Khải Đăng

Khải Đăng: Bên cạnh yếu tố âm nhạc, thành công của MV Ngày Mai Em Đi Mất còn phụ thuộc vào phần nội dung, năng lực diễn xuất của Cao Thái Hà và Khải Đăng.