x

Đăng nhập

Comming soon...

Leio (Cự Đà Triệu Baht)

Leio (Cự Đà Triệu Baht): Cự Đà Triệu Baht là bộ phim Thái Lan gây thất vọng, ngoại trừ phần kĩ xảo cự đà khổng lồ tạm được thì các yếu tố khác trong phim đều không thuyết phục.