x

Đăng nhập

Comming soon...

Malin Crépin

Malin Crépin: Kịch bản phim bị đẩy vào lối cũ bởi cách kể chuyện chưa có sự mới mẻ, thậm chí là chắp vá đến mức khó chịu.