x

Đăng nhập

Comming soon...

New Gods

New Gods: Có rất nhiều ý tưởng hay ban đầu được lên kế hoạch để thực hiện tham vọng xây dựng vũ trụ điện ảnh DC hùng mạnh nhưng cuối cùng lại bị Warner Bros. bỏ xó.