x

Đăng nhập

Comming soon...

Ngô Trấn Vũ

Ngô Trấn Vũ: Viên Vịnh Nghi từng ca tụng bà xã Ngô Trấn Vũ thế này: "Vợ anh chịu cưới anh chính là xả thân vì nghĩa đó!"