x

Đăng nhập

Comming soon...

Ngô Tú Ba

Ngô Tú Ba: Có lẽ ông trời thương ekip Chân Hoàn Truyện, vì rằng nếu năm xưa Ngô Tú Ba nhận lời diễn vai Ung Chính thì giờ đây bộ phim đã bay màu từ đời nào rồi!