x

Đăng nhập

Comming soon...

Nữ Hoàng Băng Giá

Nữ Hoàng Băng Giá: Frozen 2 (Nữ Hoàng Băng Giá 2) đã trải qua một số thay đổi với các nhân vật trong phim, và theo mình thấy sự thay đổi đó đã cứu bộ phim khỏi sai lầm đáng sợ.