x

Đăng nhập

Comming soon...

Nữ thần

Nữ thần: Nếu màn đụng độ giữa Irene (Red Velvet) và Karina (aespa) xảy ra, thật sự rất khó để chọn ai đẹp hơn ai.