x

Đăng nhập

Comming soon...

Oprah Winfrey

Oprah Winfrey: Rất nhiều ngôi sao Hollywood ăn nên làm ra, tiền vô như nước, thậm chí còn nhiều hơn là thu nhập nghệ thuật nhờ vào tài kinh doanh ấn tượng của mình.