x

Đăng nhập

Comming soon...

Orlando Bloom

Orlando Bloom: Mặc trùng trang phục đã là xưa rồi, Daniel Radcliffe, Nicolas Cage, Bruce Willis... còn “đụng hàng” luôn cả khuôn mặt với người sống cách mình hàng thế kỷ.