x

Đăng nhập

Comming soon...

Phát ngôn gây sốc

Phát ngôn gây sốc: Thông tin vị tỷ phú như ông Johnathan Hạnh Nguyễn cực kỳ yêu thương, chiều chuộng vợ mình khiến tôi mới nghe thôi đã phải ganh tỵ.