x

Đăng nhập

Comming soon...

Pichaya Nitipaisalkul

Pichaya Nitipaisalkul: Cự Đà Triệu Baht là bộ phim Thái Lan gây thất vọng, ngoại trừ phần kĩ xảo cự đà khổng lồ tạm được thì các yếu tố khác trong phim đều không thuyết phục.