x

Đăng nhập

Comming soon...

Raquel Rodriguez

Raquel Rodriguez: Karem, Vật Chứa Tử Thần là bộ phim tái chế khuôn mẫu cũ kỹ, dựa trên sự kiện có thật tại Mexico nhưng được làm một cách cẩu thả và nhàm chán đến khó tin.