x

Đăng nhập

Comming soon...

Ron’s Gone Wrong

Ron’s Gone Wrong: Khi robot không đơn thuần chỉ là những cỗ máy thì chúng sẽ đem lại cho con người thật nhiều bất ngờ và câu chuyện trong Ron’s Gone Wrong là minh chứng.