x

Đăng nhập

Comming soon...

Teluh (Lời Nguyền Hình Nhân)

Teluh (Lời Nguyền Hình Nhân): Motif về linh hồn báo oán tuy không mới nhưng điểm nhấn của Lời Nguyền Hình Nhân chính là biết tận dụng hiệu quả được chất liêu dân gian vào trong thước phim.