x

Đăng nhập

Comming soon...

The Medium (Âm Hồn Nhập Xác)

The Medium (Âm Hồn Nhập Xác): Found footage thực tế là một hình thức chung, chứ không hẳn là một nhánh riêng của dòng phim kinh dị như mọi người đã nghĩ.