x

Đăng nhập

Comming soon...

The New Mutants (Dị Nhân Thế Hệ Mới)

The New Mutants (Dị Nhân Thế Hệ Mới): Dị Nhân vắng bóng khỏi Giai đoạn 5 và 6, nên mình nghĩ rằng họ sẽ được phát triển ở Giai đoạn 7 và đó cũng là điều hợp lý.