x

Đăng nhập

Comming soon...

The Umbrella Academy 2 (Học viện Umbrella 2)

The Umbrella Academy 2 (Học viện Umbrella 2): Umbrella Academy là bộ phim "khoa học viễn tưởng", nhưng chi tiết tinh tinh biết nói Pogo thực sự lệch pha với những điều còn lại và gây thắc mắc cho khán giả.