x

Đăng nhập

Comming soon...

Thoại Tiên

Thoại Tiên: Nhìn chung, so với thị trường điện ảnh Việt ảm đảm hiện giờ, Cô Gái Từ Quá Khứ là một tín hiệu khả quan cho ngành công nghiệp phim của chúng ta.