x

Đăng nhập

Comming soon...

Trại Hoa Đỏ

Trại Hoa Đỏ: Liên tục tung những cú twist ở hồi cuối là cách mà Trại Hoa Đỏ gây bất ngờ cho khán giả, tuy nhiên vẫn còn nhiều điểm làm tôi chưa thực sự hài lòng.