x

Đăng nhập

Comming soon...

Trúc Anh Gigie

Trúc Anh Gigie: Mỹ Nhân Thần Sách là một thử nghiệm phim học đường với nhiều nỗ lực đáng kể. Và theo mình, phim sẽ triển vọng hơn nếu ra mắt đúng thời điểm dự kiến ban đầu.