x

Đăng nhập

Comming soon...

Từ Thiếu Cường

Từ Thiếu Cường: Là một trong những "kỳ phùng địch thủ" của Lưu Đức Hoa, nhưng Từ Thiếu Cường lại tự tay hủy hoại sự nghiệp bởi bản tính trăng hoa của mình.