x

Đăng nhập

Comming soon...

Vera Panfilova

Vera Panfilova: Bồ Cũ là tác phẩm thể hiện được mặt tối của việc lạm dụng mạng xã hội ngày nay. Nhưng cách khai thác ý tưởng này dựa trên yếu tố kinh dị vẫn chưa đủ.