x

Đăng nhập

Comming soon...

Vương Đại Trị

Vương Đại Trị: Thua kém Phan Việt Minh về ngoại hình lẫn danh tiếng, nhưng Vương Đại Trị vẫn khiến Đổng Khiết si mê đến mức "thân bại danh liệt".