x

Đăng nhập

Comming soon...

Yoo Tae Oh

Yoo Tae Oh: Vài nam thần mà tôi sắp kể trong bài này không phải chưa từng đóng phim tình cảm, nhưng nếu nhìn tổng quan sự nghiệp của họ thì bạn sẽ hiểu nè.