x

Đăng nhập

Comming soon...

Âm Mưu Giày Gót Nhọn

Âm Mưu Giày Gót Nhọn: Thị trường Việt Nam - mảnh đất màu mỡ để các đạo diễn gây dựng tên tuổi, đặc biệt là các đạo diễn Việt kiều. Có lẽ mình đã đúng khi nhìn vào những cái tên này.