x

Đăng nhập

Comming soon...

Ám Sát Tiểu Thuyết Gia

Ám Sát Tiểu Thuyết Gia: Ám Sát Tiểu Thuyết Gia (A Writer’s Odyssey) dẫu không thắng trong đường đua phim Tết, nó cho thấy sự đầu tư nghiêm túc và sự tiến bộ vượt bậc về mặt kỹ xảo.