x

Đăng nhập

Comming soon...

Amsterdam (Vụ Án Mạng Kỳ Bí)

Amsterdam (Vụ Án Mạng Kỳ Bí): Với những gì phim mang lại trong vòng 2 tiếng thời lượng. Bỏ qua mọi yếu tố chính trị, mình nghĩ cái kết của phim nhằm nêu cao tình bạn của 3 nhân vật chính.