x

Đăng nhập

Comming soon...

Andy Serkis

Andy Serkis: Cảnh bị xóa khỏi The Batman xác nhận Barry Keoghan sẽ trở thành Joker tiếp theo, thế nhưng đây không phải là phiên bản mà chúng ta từng thấy trước đây.