x

Đăng nhập

Comming soon...

Beomgyu (TXT)

Beomgyu (TXT): Ngoài công việc, các thần tượng cũng có cuộc sống rất bình thường và những nhầm lẫn rất đáng yêu như Beomgyu và Taehyun (TXT) thể hiện.