x

Đăng nhập

Comming soon...

Cá Mực Hầm Mật

Cá Mực Hầm Mật: Từ sau bộ đóng cùng Dương Tử thì Lý Hiện chẳng có mấy bộ phim thành công, đã thế phim mới còn gặp vấn đề khi vừa chiếu đã bay màu.