x

Đăng nhập

Comming soon...

Charlie Nguyễn

Charlie Nguyễn: Thị trường Việt Nam - mảnh đất màu mỡ để các đạo diễn gây dựng tên tuổi, đặc biệt là các đạo diễn Việt kiều. Có lẽ mình đã đúng khi nhìn vào những cái tên này.