x

Đăng nhập

Comming soon...

Constantine (Người Đi Dưới Địa Ngục)

Constantine (Người Đi Dưới Địa Ngục): Vũ trụ DC vốn có vô số thanh kiếm quyền năng, từ những thứ vũ khí được tạo nên bởi bàn tay tài hoa của loài người cho đến những thần khí được sở hữu bởi thần.