x

Đăng nhập

Comming soon...

Đinh Tử Tuấn

Đinh Tử Tuấn: Dù không có nhiều thời gian để hội ngộ, địa vị trong giới cũng thay đổi rất nhiều nhưng chưa bao giờ Triệu Lệ Dĩnh quên những người anh từ thuở hàn vi của mình.