x

Đăng nhập

Comming soon...

Đường Quốc Cường

Đường Quốc Cường: Trong khi dàn diễn viên gạo cội hiểu chân tơ kẽ tóc từng nhân vật mà mình diễn thì Triệu Lộ Tư, Vương Nhất Bác, Nhậm Gia Luân đến điều cơ bản còn chẳng biết.