x

Đăng nhập

Comming soon...

Finding Dory (Đi Tìm Dory)

Finding Dory (Đi Tìm Dory): Tưởng là đạo diễn chỉ làm phim về nhân vật chính, hóa ra 3 nhân vật phụ sau đây cũng được ưu ái có hẳn phim riêng.