x

Đăng nhập

Comming soon...

Finding Dory (Đi Tìm Dory)

Finding Dory (Đi Tìm Dory): Phim Hollywood thường có các cảnh thoạt nhìn bạn sẽ nghĩ phi thực tế nhưng hóa ra lại đúng về mặt khoa học ở đời thực.